Torsdag 6. mars 2003

5 medlemmer møtte. De to første «L-girder» kom på plass i løpet av kvelden, solide og i vater. De vil danne underlag for Mjøndalen stasjon på vårt nye anlegg.