5. desember 2018

I dag hadde rullatoravdelingen samling og hele 9 personer møtte opp for å få luftet en del av sine lok og vogner. Materiellet spente fra norsk over tysk til sveitsisk og amerikansk. Til og med smalsporet fikk besøk av både norsk og sveitsisk materiell. Kjøringen ble bare avbrutt av kaffe og noe å tygge på.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Ukjent lokfører ikke bra

21 og 32 klar til innsats

En forvillet Santa Fe

Konkurrenter

Litt feil drikkevarer

Montreux Oberland Bernois tog

Nytt skiftelok på Rognmo fra DRG

Sveitsisk mot tysk kraft

Teakvognslerke klar på Solberg

Thamshavn vogn fra Fossli