7. juli 2022

Byggekveld, med 6 medlemmer til stede. Det ble jobbet intenst med å finne årsaken til at digitalsentralens X-buss ikke fungerer, så det ble ikke gjort stort annet arbeid enn å ballastere en strekning ved havnen. Referenten reiste hjemover ved 23-tiden, feilen var da ikke entydig lokalisert. En nattlig melding fra det utrettelige nattskiftet derimot, indikerer at feilen(e) er funnet og forhåpentligvis kan håndteres neste byggekveld.

Ballastering av spor ved havna

Det feilsøkes på digitalanlegget