Torsdag 24. april 2008

Så var det kjørekveld igjen, og hele 15 nåværende og ett tidligere medlem møtte opp. Teknikken fungerte upåklagelig denne gangen, men sporavdelingen har et sett seg ut et par områder å forbedre. Som vanlig på våre kjørekvelder kommer det rullende materiellet fra mange geografiske områder, referenten noterte seg materiell fra Norge, Sverige, Tyskland, Sveits og ikke minst USA. Trafikken stilnet av mot midnatt.