4. mars 2010

8 medlemmer og flere gjester var innom. En av gjestene ønsket også å melde seg inn som medlem. Foruten noe testkjøring, lokprogrammering og kursing i vekseloppkobling, ble det bygget mer fjellskråning ved Høvleriet og lagt et spor som forbinder svingskiven nær Solberg med godsområdet. To mann gjorde også en betydelig ryddeinnsats på verkstedet.  Ellers ble det arbeidet med stillverkspanelet til Høvleriet samt gjort diverse arbeid på Txp-plassen i kjøkkenkroken. Nattskiftet fortsatte sitt arbeid også etter midnatt.

Svingskiven ble forbundet med resten av anlegget

Mer fjellskråning ved Høvleriet