5. oktober 2017

14 medlemmer og 1 gjest var tilstede på denne byggekvelden. Det ble jobbet på mange områder; bl.a. kobling av ledninger under Sigdal, planlegging av landskap ut fra Mjøndalen, trasébygging og noe sporlegging ved smalsporstasjon, detaljering ved Myra Hpl og gartneriet samt demontering av bakre del av Mjøndalen stasjon. Det ble servert sprengte pølser denne kvelden og nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Landskap skal oppgraderes ved Mjøndalen

Bjørn fikk sin benk ved gartneriet han har bygget

En tålmodig reisende og en lyktestolpe kom på plass ved Myra hpl.

Utbedring av spor ved smalsporstasjonen