13. januar 2022

Byggekveld, med 14 medlemmer til stede. Det var stor aktivitet på mange områder denne kvelden, mens det ble bygget opp noen steder ble det revet på andre steder. Høvleriområdet ble løsnet og plukket ut for en total endring av sporene. Det ble også snekret på en tralle for verktøy og verktøykofferter, og det ble jobbet med fjernstyringen. Utpå kvelden ble det servert lettsprengte pølser.

Underlag for sporforbindelse mellom Kobbarvik og havna

Bygging av tralle for verktøy

Hele Høvleriområdet er plukket ut

Montering av verkstedsgraver

En fjellskråning har fått underlagsfarge