11. november 2021

Byggekveld, med 11 medlemmer til stede. Problemene med signalanlegget ble fikset, det kom mer landskap ved Fossli og nedenfor, det ble bygget fjellskrent bortenfor Kobbarvik og det ble støpt mer fjell i gipsformer. Noen tog ble også prøvekjørt.

Det gror ved Fossli og nedenfor

Fjellbygging ved Kobbarvik

Støping av gipsfjell

Togene kan atter få grønt lys