7. juni 2018

Byggekveld, med 12 medlemmer tilstede. Det var lite arbeid som ble gjort denne kvelden, og varmen i lokalet (over 30 grader) må nok tilskrives en del av årsaken. Det ble allikevel noen fremskritt på området ved smalsporstasjonen. Det var også noe prøvekjøring av tog.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Det kom opp skilt på smalsporstasjonen

Sporunderlaget ved svingskiven kom opp i riktig høyde