Torsdag 20. november 2003

Bra fremmøte også denne gang, 9 medlemmer og 2 gjester. Traseen frem mot Mjøndalen ble fullført, og masse arbeid ble gjort på selve Mjøndalen stasjon. På bildet ser man at mange av sporene er kommet på plass, riktignok ikke festet ennå, men…