1. september 2011

12 medlemmer møtte. Vi fikk montert på plass tre nye verkstedsgraver i lokstallen, koblet opp spenning til svingskiven og testet denne samt laget flere trær til fjellskråningen. En liten stillverkskasse fikk et strøk maling og et dødt sporområde på Rognmo ble utbedret. I tillegg var det også tid til programmering og testing av noe rullende materiell.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide også etter midnatt.

Tre nye verkstedsgraver og fungerende svingskive

Hjemmelagede trær