Torsdag 22. februar 2007

Kjørekveld, med 9 medlemmer tilstede. Det var tett med tog på sporene denne kvelden. Bedre ble det ikke av at Mjøndalen stasjon ble stengt for trafikk grunnet en kortslutning. Det var stor geografisk og tidsmessig spredning på materiellet, men dominansen lå på tungt amerikansk materiell. Trafikken stilnet av henimot midnatt.