25. mai 2017

Kjørekveld med mange mennesker tilstede, blant dem 13 medlemmer. Det var uvanlig mange Nordlandsbanetog og amerikanske tog uten at noen hadde «snakket sammen» på forhånd, men vi fant også britiske tog og andre norske tog på sporene.
Alt materiell var pakket sammen før midnatt.

Amerikansk malmtog fra Rognmo

Di3 med godsvogner på Sigdal

Di4 med B3-vogner

Det gikk hardt utover kullbeholdningen på Solberg Skifte

Solberg Skifte så mer ut som en Burlington Northern yard

El18 med B3-vogner

Amerikansk godstog på Solberg

Britisk posttog

Britisk skiftemaskin på Gystad

Passasjertog med type 26 på Rognmo

Kontraster…

Kullet til Rognmo kom langveisfra