19. desember 2019

Årets siste ordinære kjørekveld ble avholdt, med 18 medlemmer og 5 gjester innom.
Det ble servert gløgg tidlig på kvelden og pølser til vanlig tid. Til stor glede for de fremmøtte var også «sjokoladetoget» på tur. Trafikken på anlegget ble dessverre skjemmet av til dels store tekniske problemer, både med kommunikasjon mot håndkontrollere og styring av signalanlegget. Dette førte til at mange rett og slett ikke fikk kjørt sine tog.
De siste gjenværende pakket ned og dro hjem litt etter 2330.

Tradisjon tro ble sjokoladetoget fremført

El13 og El16 hviler på hvert sitt spor

69-sett i spor 50 på Solberg

Type 21 ved lokstallsområdet på Solberg

Type 31b ved lokstallsområdet på Solberg

Langt passasjertog på Rognmo

Type 21 med grusvogner på Rognmo

El13 drar vogner med skrapjern gjennom Solberg stasjon

Skifting på Solberg med El10

Skifting på Rognmo med Di2