5. januar 2017

På årets første byggekveld møtte hele 14 medlemmer. Det ble arbeidet på mange forskjellige ting, som f.eks. detaljering av branntomten ved Mjøndalen, kabling under smalsporstasjonen, kabling til stasjonsur på Mjøndalen og ballastering ved Sigdal. Noen tog ble også prøvekjørt.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Detaljering av det nedbrente kalkbrenneriet

Ballastering av sidespor på Sigdal