Torsdag 29.mai 2008

Kjørekveld, med 10 medlemmer og to gjester tilstede. En av gjestene meldte seg inn i klubben i løpet av kvelden. Det nye godsområdet ved Solberg ble flittig benyttet til opp- og nedrigging av tog, allikevel ble Solberg st. forholdsvis tett belastet også denne gang. Ellers gikk avviklingen av trafikken denne kvelden bra. De siste ryddet sammen og dro hjem like etter midnatt.