11. august 2011

11 medlemmer tilstede. Det ble jobbet litt med landskap inne på sosialrommet samt ved fjellet ved Solberg. To nye verkstedsgraver ble fastmontert ved svingskiven, og det spesielle krysset mellom smalspor og normalspor ble justert, testet og prøvelagt. Noen tog ble også kjørt.
Referenten dro hjem litt etter halv ett på natten, da var nattskiftet fortsatt aktivt.

Verkstedsgraver i lokstallen

Prøvelegging av kryss

Realistisk asfaltvei full av reparasjoner