27. august 2015

Kjørekveld, med 20 medlemmer og 3 gjester tilstede. Mye tog, fulle stasjoner, men som vanlig var det mye flott materiell på sporet.
Da klokken nærmet seg midnatt var alle tog pakket ned.

Britisk passasjertog

Passasjertog med dobbel El16

Tysk dieselmotorvognsett

Tysk godstog

2 x Di3

Cd66 på Solberg

Godstog med Di3

Tysk godstog

Britisk lok på sidesporet ved Solberg

Kipp med sporutbedringsmateriell

Passasjertog med Di4