20. februar 2020

Byggekveld, med 18 medlemmer og 4 gjester innom. Det ble avholdt årsmøte den første halvtimen, deretter kastet et team seg over oppgaven å legge om sporet mellom Mjøndalen og Kobbarvik. I løpet av kvelden ble det nye sporet ferdig lagt, koblet, (tog)rassikret og prøvekjørt. Ellers ble det jobbet litt mer med gips under broen ved Myra samt prøvekjørt noen tog. Vi ryddet også foran neste ukes kjørekveld.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

Elveleiet ved Myra

Det nye sporet går over en bro rett etter Mjøndalen

Det nye sporet testes av Flytoget