7. mars 2013

Byggekveld, med 11 medlemmer tilstede. Vi jobbet med sporlegging ned mot oppstillingsområdet, malte skinner og sviller ved den store broen, jobbet med fjernstyringen, bygget plattform rundt Solberg stasjon samt med kameramontering i sosialrommet. Litt prøvekjøring av lokomotiv var det også plass til.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Plattformbygging ved Solberg

Sporlegging mot oppstillingsområdet

Skinne- og svillemaling

Test av kameramontering