15. november 2012

Byggekveld, med 11 medlemmer og en gjest innom. Vi fikk prøvekjørt et par nye rensevogner, koblet videre på fjernstyringen samt montert lokstall og kullbinge ved smalspordelen av Solberg. Vi kom flere gode steg videre på broprosjektet: Vannoverflaten fikk et solid «løft» med påmalte bølger, brofestene ble montert og kork lagt for tilførselsspor til broen. Det bygges også på en verkstedsbygning ved den store lokstallen.
Nattskiftet fortsatte også etter midnatt.

Vann i bevegelse...

"Oppfrisket" lokstall og kullbinge

Broen blir senket på plass

Nattskiftet la kork til sporene