17. november 2022

Byggekveld, med 9 medlemmer til stede. Koblingen av vekselmotorer på smalspordelen fortsatte, noen fjellskråninger ble frisket opp med farger etter en fjellrensk, og på havna ble det blant annet malt skinner og sviller samt satt opp oppdaterte bygninger. Det ble også ryddet og støvsuget litt foran neste ukes kjørekveld.
Det var ingen nattskift, sistemann dro hjem rett etter klokken 23.

Oppdaterte bygninger på havna

Sville- og skinnemaling pågår på havnen