Torsdag 4. september 2003

8 medlemmer tilstede. Det ble lagt mer kork på skinnetraseen i sosialrommet, samt diskutert fremdrift/endringer i sporarrangementet. Perfekte pølser ble servert denne gang, og nattskiftet gav seg allerede (noe) før midnatt.