12. januar 2012

11 medlemmer stilte til byggekveld. Vi fikk blant annet satt på plass stillverkskasse for Høvleriet, festet mere spor samt snekret på traséen til oppstillingsområdet, bygd litt landskap og koblet styringselektronikk. Legging av smalspor ved Solberg ble på det nærmeste ferdig (på oversiden). Det var også tid til å prøvekjøre et og annet lokomotiv. Det ble servert sprengte pølser.
Nattskiftet fortsatte sitt arbeide etter midnatt.

Landskapsbygging ved innkjør Solberg

Kobling av styringselektronikk

Smalspor ved Solberg

Stillverket til Høvleriet