Torsdag 22. september 2005

Bra fremmøte, 8 medlemmer tilstede. Referenten gikk tidlig denne kvelden (2230), og frem til da ble ikke så mye arbeid utført. Det ble båret opp materialer til videre bygging av rammeverk samt ryddet litt.