Torsdag 17. november 2005

9 medlemmer tilstede. Arbeidene fortsatte i den samme trenden. Mer materialer var kjøpt inn og det ble lagt underlag og asfaltplate ved hovedstasjonen, kablingen fortsatte og en del sviller og skinner ble malt. Landskapsarbeidet i sosialrommet fortsatte videre. Det ble arbeidet til en stund over midnatt.