8. januar 2009

Første klubbkveld i det nye året, og hele 10 medlemmer og en gjest var innom. Masse skravling og noe arbeid var fasiten for denne kvelden. Vi oppdaterte software i sentralenhetene våre og gjorde noen spede (og forsåvidt vellykkede) forsøk med bruk av MultiMouse, vi fikk lagt mer sporunderlag til H0m-traséen, gjort et nytt forsøk med Jomo-spor samt fjernet hyllen i kjøkkekroken. Hyllen ble saget i to, den ene delen skal benyttes til «prosjekt lakkboks», som noen av medlemmene jobber med. Referenten dro hjem ved midnatt, da var det fortsatt tre stykker igjen i lokalet.

Opprydding i kjøkkenkroken

Trasébygging for H0m-spor