Tirsdag 19. juni 2001

Vi fortsatte med festing av bjelker til taket. God stemning i sommervarmt loft. 4 medlemmer gjorde en bra jobb.