14. september 2023

Byggekveld, med 13 medlemmer til stede. Det ble laget litt mer landskap på havnen og koblet strøm til to bygninger der, en skuffseksjon ble reparert, tomten til det nybygde huset ble preparert og på Sigdal ble 3 veksler reparert. Flere tog ble også fremført.
Referenten dro hjemover ved 23-tiden, nattskiftet fortsatte.

Liming av steinfylling

Grønt rundt kornsiloen på havnen

Lys i spisebrakken på havnen

Reparert skuffseksjon