4. april 2018

Rullatorkjøring med 4 medlemmer tilstede. Det var kjølig når vi kom, 14.4 grader, så etter en telefon
fant vi ut hvordan vi skulle stille opp temperaturen.
Norsk materiell og en hyggelig stund.

Tekst og foto: Bent Haraldsen

Temperatur på vei opp

Solberg Skifte, ved det ene stillverket

Grønn 3.641 med passasjertog

Skd 220c på Rognmo

Passasjertog med El16

26c 436 på vei ut av Gystad

3.610 med stor frontplog

3.633 med passasjertog

Grønn 11-maskin foran teakvogner

2 stk El 10 på Solberg Skifte