Torsdag 8. mars 2007

6 medlemmer, flesteparten ble involvert i kobling av ledninger. I tillegg ble det montert en vekselmotor (i vendesløyfen) samt lagt dekke på deler av en plattform på Solberg. Ingen nattskift denne gang, de siste dro hjem 25 minutter før midnatt.