7. januar 2010

Året 2010 åpnet svært kaldt. Nærmere minus 20 ute og litt over 4 plussgrader i lokalet. Intensiv oppvarming brakte temperaturen opp i over 14 grader før kvelden var omme, men som ved forrige samling i romjulen var vannet i bygget frosset.
7 medlemmer trosset kulden for å jobbe videre på anlegget. Langs sporet opp til Gystad stasjon ble en lang fjellskråning malt og bestrødd, det ble arbeidet videre med sporskiftere og kabling ved Høvleriet, og ved den uferdige innkjørselen til godsområdet ble en skråning dekket med grus og stein og en støttemur ble bygget. Senere på kvelden startet også noe rivingsarbeide ved tunnelen nær innkjøringen til Solberg stasjon. Det var ingen nattskift denne gang, de siste dro hjem noe over midnatt.

Ny fjellskråning langs linjen til Gystad stasjon

Bygging av mur og skråning ved enden av godsområdet