Torsdag 24. juli 2008

En varm klubbaften, kun 3 medlemmer stilte. Temperaturen i lokalet var ganske høy allerede når de første ankom, og den steg til rundt 29 grader i løpet av kvelden, til tross for lufting. Dette satte naturlig nok sitt preg på arbeidsinnsatsen, men til tross for dette fikk allikevel rundt 8 meter spor et lag med rustfarge på skinnene og litt blandet brungrå farge på svillene. Sistemann låste og dro hjem en halvtime før midnatt.