15. mars 2018

Byggekveld, med 17 medlemmer tilstede. Det ble jobbet på mange steder på anlegget, bl. a. med utplassering av TV-antenner på bygg, maling av sviller på smalsporbanen og ved Kobbarvik, arbeid med sporlegging i enden av smalsporstasjonen, tetting av seksjonsskjøt på Mjøndalen, maling av bakgrunner, arbeid på signalanlegget og arbeid med elveleie ved Myra. Det ble også kjørt noen tog.

Det ble limt styrofoam langs elveleiet

Maling av bakgrunn, 2. strøk

En av de nye TV-antennene