27. september 2018

Kjørekveld, med 14 medlemmer og 2 gjester innom. En av gjestene meldte seg inn i løpet av kvelden. Trafikken forløp svært greit gjennom hele kvelden, hovedsaklig med norsk og tysk materiell. Etter servering av lettsprengte pølser fortsatte trafikken til de siste tog ble pakket ned noe etter klokken 23.

Prøving av snøryddingsmateriell

El16 med godstog

Skifting med Skd 206 på Rognmo

El11 og El13

Tysk passasjertog

El14 fikk problem i bakken opp mot Solberg og hadde behov for hjelpelok…

Di3 med teakvogner på slep

Stortysker på Solberg

Hektisk aktivitet på Solberg Gods

Tysk passasjertog på Solberg

BR91 på Solberg