3. juni 2010

8 medlemmer møtte. Det ble arbeidet med landskap flere steder: Mjøndalen, sosialrommet, ved svingskiven og på fjellet mellom Solberg og Høvleriet. Det ble også snekret litt ved smalsportraseen ved nødutgangen. På Rognmo ble et par spenningsløse vekseltunger reparert. Noen tog ble også prøvekjørt. Vi fikk skiftet ut endel av stolene i lokalet med nyere som et medlem har skaffet til veie. Ingen nattskift denne gang, vi dro hjem ved midnatt.

En omlastingsrampe på Mjøndalen

Planting av busker ved svingskiva

Detaljer av buskene

Grønn og blomstrende fjellskråning

Detaljer fra blomstringen

"Streikebryteri"?