Torsdag 20. mai 2004

Det var mye arbeid som måtte gjøres i forkant av neste ukes kjørekveld, et par stykker startet arbeidet allerede før kl 1800. 6 medlemmer og en gjest var innom. Trasébygging, sporlegging, ledningskobling, rydding – kveldens oppgaver var mange. Nå er sporet sammenhengende rundt hele lokalet, og vi er stort sett klare for en kjørekveld torsdag 27. mai.
Nattskiftet gav seg ti minutter på tre, da hadde undertegnede hatt en arbeidsøkt på hele 9 timer…

Sammenhengende spor rundt lokalet