6. desember 2017

Siste rullatorkjøring 2017 brakte 5 personer opp i klubben. Det gikk i norsk med et enslig tog fra Tyskland. Diesellyntoget var på besøk denne gangen og vakte behørig oppmerksomhet. I tillegg ble det lagt inn en stopp på den nedlagte holdeplassen Myra. For det meste var det kun damptrukne tog med to dieselmotorvogner fra den øvre og nedre kvalitetsskala. Utover togkjøringen ble også broen ved Mjøndalen prøveoppsatt. Det står bare igjen en del patinering av broen før den kan innpasses i anlegget. Det blir nok litt endring av dette partiet når broen kommer på plass.

Tekst og foto: Bodvar Haugland

Langt godstog klar på Solberg S

Mange godsvogner fra Rognmo

Prøveoppsett ny bro Mjøndalen

Skifting på Rognmo

Viktig stopp på Myra holdeplass

BM86 mellom tyske vogner

BM88 møter to store dampmaskiner