Torsdag 5. januar 2006

10 medlemmer og en gjest møtte opp denne første klubbkvelden i 2006. Arbeidsoppgavene var de samme som ved slutten av fjoråret: Landskap, skinnemaling, skinnelegging, montering av vekselmotorer og bygging av frontpanel. Arbeidet fortsatte til over midnatt.