28. april 2019

19 medlemmer stilte på «operations»-dag i klubben, der vi kjørte tog etter kjøreordre og på tid. Dessverre ble dagen noe skjemmet av uforholdsmessig mange tekniske problemer, som sammenbrudd i signalstyringen, feil i fjernstyringen, feil i en veksel på Solberg Skifte, feil på klokkene og ERR13 fra Multimouse. Til tross for dette fikk vi avviklet mange tog og fått verdifulle erfaringer til neste «operation». I pausen ble det servert pølser og mye gode kaker. Rundt klokken 1700 ble trafikken avsluttet.

Solberg Skifte før spillet tok til

Tømmer på Mjøndalen

Skiftemaskin på vestsiden av Solberg Skifte

Skiftemaskin på østsiden av Solberg Skifte

Trekkraft til malmtog

Kipptog fra Solberg Skifte til Solberg Gods

Mye tog på Rognmo

Sigdal stasjon fra oven

Godstog har ankommet Rognmo

Konduktørvogner venter på oppdrag på Solberg Skifte

Skiftemaskin på Mjøndalen var en Skd 214

Passasjertog fra Solberg