2. juni 2011

9 medlemmer møtte på denne byggekvelden. Det ble ryddet intenst under Mjøndalen stasjon, for å kunne få bygget traseen for spor som skal gå under på innsiden. Ellers ble det rustmalt noe smalspor og laget underlag for skråningen mellom smalsporet og normalsporet. Det ble også jobbet litt rundt fjellveien og bensinstasjonsområdet der, samt gjort loddearbeider på et par nye stillverkstablåer.
Noen tog ble også testkjørt.
Ingen nattskift denne gang, de siste dro hjem ved midnattstider.

Byggearbeider under Mjøndalen stasjon

En fjellskråning under bygging