Torsdag 13. mars 2008

7 medlemmer møtte. Endel av arbeidene fra sist ble videreført, i tillegg ble det gjort grunnarbeider for landskap mellom godsbanegård og hovedspor samt jobbet med montering av slaggrav på Rognmo. Et av våre ferske juniormedlemmer hadde med seg et nyinnkjøpt lok, og i løpet av kvelden kom det en dekoder på plass i loket. De to ‘vanlige’ nattarbeiderne fortsatte også etter midnatt.