Torsdag 14. februar 2008

Denne kvelden stilte 6 medlemmer opp for å gjøre en arbeidsinnsats. Vi fikk koblet ledninger, bygd sporunderlag og lagt veksel inn til passasjervognsporene utenfor Solberg, bygget noe mer landskap, ballastert flere meter med spor på godsbanegården samt jobbet videre med senking av sportraséen. Hele tre mann var i arbeid med den sistnevnte oppgaven. På bildet til høyre ser vi nattskiftet i full sving; en sagfører og hans assistent.