19. januar 2023

Byggekveld, med 15 medlemmer og en gjest til stede. Det ble jobbet videre med veitunnel nedenfor Fossli. Ved Solberg stasjon ble det gjort klar for nytt signal til erstatning for signalet som ble brukket i to. I andre enden av Solberg ble det hjemmelagede krysset fjernet og et nytt Tillig-kryss ble tilpasset og montert, Det ble også montert inn en ny skinnebit for å lage en jevnere sporføring inn mot Solberg. Smalsportraséen må tilpasses i begge ender ved en senere anledning, sporet er i hvert fall fullt kjørbart på normalspordelen. Det ble også ryddet litt foran neste ukes kjørekveld.
Referenten dro hjemover rundt 2315, nattskiftet denne gang besto av 5 stykker.

Veitunnel under bygging

2-lys signal til montering

Nytt kryss og sportrasé inn mot Solberg