15. februar 2018

Byggekveld, med 14 medlemmer tilstede. Et par bakgrunner ble saget til, vi hadde dessverre ikke maling tilgjengelig til å gi dem et første strøk. Smalsporet ble også lagt ferdig, slik at det nå er sportilknytning hele veien mellom de to endestasjonene. Strekningen ble også prøvekjørt. På normalsporet foregikk det som vanlig prøvekjøring av noen tog. Det ble ryddet litt foran neste ukes kjørekveld.
Nattskiftet fortsatte etter midnatt.

To bakgrunner er skåret til og venter på maling

Smalsporstrekningen går nå fra endestasjon til endestasjon