30. juli 2009

Kjørekveld, med 13 medlemmer og et tidligere medlem tilstede. Også denne kvelden var det mye spennende som rullet på sporet, og det var en klar overvekt av norsk materiell. Trafikkavviklingen gikk smidig og det var ingen tekniske problemer. Ved midnattstider stilnet trafikken. En 11-maskin klar til innsatsLokaltoget har stoppet ved Gystad stasjon

En 11-maskin klar til innsats
Lokaltoget har stoppet ved Gystad stasjon