Torsdag 27. september 2001

Kontrakt skrevet under av begge parter i kveld. 6-8 medlemmer var samlet til diskusjon om framdrift. God stemning. Den gamle doen ble revet og det er nå mulig å få opp modulanlegget på loftet.