Torsdag 10. januar 2008

7 medlemmer denne gang. Som sist ble mye av arbeidet konsentrert omkring det nye godsområdet. Skinner og sviller ble malt, og det ble også lagt ballast på et område. På undersiden ble det jobbet med kobling av ledninger. Det ble også gjort store fremskritt på stillverkspanelet. Sporarbeid foregikk også ved Gystad st. I verkstedet ble 24 V strømforsyninger tilkoblet. De to siste dro hjem ved ett-tiden.