Torsdag 1. mars 2007

5 medlemmer møtte denne vinterferieuken. Før og etter pølsespisingen koblet vi ledninger, bygget plattformskanter på Solberg og la spor i vendesløyfen på verkstedet. Til og med vekselen kom på plass i løpet av kvelden. De to siste holdt arbeidet gående også etter midnatt.