3. mai 2012

9 medlemmer og 1 gjest denne kvelden. Foruten prøvekjøring av noen tog ble det montert og testet en påsporingsanordning nedover mot oppstillingsstasjonen, justert klaringer på noen vei/bane-kryssinger på Mjøndalen, jobbet videre med fjernstyringen samt laget underlag for plattform på smalsporet.
Det var ingen nattskift denne gang.

Plattformunderlag for smalspor Solberg

Påsporingsanordning